Välkommen till I Have A Dream

I have a dream today! är kanske ett av världens mest kända citat som utropades vid Lincoln Memorial, Washington D.C av Martin Luther King Jr den 28 augusti 1963.Dreams  can come true...

Hans dröm byggde på  alla människor lika värde och om en bättre värld utan orättvisor. Detta satte igång en världsrörelse där vi fortfarande idag utvecklar denna tes varje dag med hopp om att alla kan bli det dom vill, oavsett kön, etnisk bakgrund eller hudfärg.

Vi jobbar vidare med tesen om att man kan bli det man vill och vi vill visa dagens ungdomar att drömmar kan bli sanna. Sättet vi gör detta på är att informera om flyg, utbilda i flygteori och låta ungdomarna delta i flygandet. Ofta handlar det om någon dagsaktivitet. Då åker ungdomarna med på en kortare tur, kanske över sin skola. De som är med på längre aktiviteter får också en aktivare medverkan vid flygandet, kanske sköta om navigeringen. De ungdomar som vill fortsätter att hålla kontakt med våra flygorganisationer och dess verksamhet.

I Have A Dream – flygupplevelser för ungdomar, har pågått sedan slutet på 1990-talet. Då i mycket liten skala. Under de senaste åren har verksamheten vuxit snabbt och nu har tusentals ungdomar i Stockholmsområdet fått sitt luftdop. 2005 var det första året för ett veckolångt flygläger för ungdom genomfördes i vår regi. Då bildades också den första ungdomsgruppen FFK Young Pilots med en styrelse som består av nästan endast ungdomar. Idag närmar sig medlemsantalet i Stockholms län 280 ungdomar. Det är deras drömmar som skall förverkligas!

I Have A Dream-verksamheten är helt ideell och omfattar flera organisationer inom småflyget. Vi som verkar inom den gör det av entusiasm. Vårt mål är att det skall vara kostnadsfritt för ungdomar att delta och söker därför alltid sponsorer för vår verksamhet.

Med all den glädje och energi som finns i möte mellan människor  vill vi att slå vakt om alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning eller hudfärg. Alla ska respekteras och behandlas likvärdigt. Ingen ska bli kränkt eller felaktigt behandlad, precis som i Martin Luther King dröm.

 

Comments are closed.