Säkerhet

Respekt, är ett nyckelord för oss som sysslar med flyg. Med respekt för det som vi älskar högt, att flyga, så håller vi flygsäkerhet på en hög nivå.

  • ”Jag tycker inte att jag kan flyga i det här vädret”.
  • ”Jag känner mig inte i tillräckligt bra flygtrim för att göra den flygningen nu”
  • Jag vill inte flyga med gamla kartor”

är uttalanden som vi piloter respekterar från en annan pilot.

Vårt flygande styrs av ett omfattande regelverk. Det kan ibland vara svårt för en utomstående att förstå vad som är rätt eller fel. Några oförstående kompisar kanske försöker pressa sin pilotkompis att ändå pröva att flyga hem, trots att vädret blivit för dåligt för honom att flyga i. En chansning som kanske slutar i ett haveri. Vi flygare vet vad som kan hända om någon drar i en propeller på fel sätt, vi vet hur svårt det kan vara att se en propeller som snurrar. etc. Vi piloter måste därför kräva respekt för de beslut vi tar, speciellt de som handlar om att avstå från att flyga, att ändra rutten, skjuta på avgångstiden eller vad det nu kan handla om. Den respekten, för flygandet och för varandra, vill vi förmedla till våra ungdomar; och gemensamt ta del av flygandets tjusning.

De som medverkar på våra läger som piloter är erfarna och har den respekt för verksamheten som krävs. Det innebär att vi någon gång måste skjuta upp flygandet och istället göra det senare eller kanske en annan dag. Om det händer så kan du vara säker på att vi inte gör det i onödan; vi älskar ju att flyga!

För att vara deltagare på ett läger krävs inget särskilt. Om du har någon sjukdom eller handikapp av något slag så fråga oss så kan vi svara på om det utgör ett hinder för att vara med.

Alla omyndiga ungdomar som flyger med oss måste ha målsmans medgivande.

Comments are closed.