Vår vision

Varför gör vi på Frivilliga Flygkåren detta, vad är syftet?

För det första har vi själva haft en dröm, drömmen att få flyga. Vi fick den att gå i uppfyllelse. Nu vill vi ge andra chansen att kunna förverkliga den drömmen. Vi vill göra detta till den bästa upplevelsen för ungdomar där vi hoppas kunna bygga broar, skapa vänskap för livet och få några att börja förverkliga sin dröm.

För det andra vill vi sprida information om småflyget och vilken nytta som det utgör i samhället. Slutligen vill vi säkra återväxten inom flyget och hoppas hitta några som kan gå i våra fotspår, efterhand ta över och i framtiden lära kommande generationer att förverkliga sina drömmar att få flyga.

Vi vill också visa att flyg inte bara är ett transportmedel till en semesterort, någonting vi läser om i tidningen eller någonting som bullrar. Vi vill att ungdomarna ska få insyn i något mycket större, en värld som innefattar så mycket mer än vad de flesta kommer i kontakt med. Vi vill ge dem möjlighet att komma in i den gemenskap som flyget har och visa dem möjligheterna som finns, både yrkesmässigt och socialt.

.

Comments are closed.